You are currently viewing Υποβολή αιτήσεων για την  προκήρυξη 1ΓΕ/2019 υποψηφίων εκπαιδευτικών

Υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 υποψηφίων εκπαιδευτικών

Ξεκίνησε  η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/24 Δεκ 2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  για  τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας (κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73) και Δευτεροβάθμιας (κλάδου ΠΕ79) Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο,  ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ΄).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 3 Φεβρουαρίου  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, για τον διορισμό τους ως μονίμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, όπως ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της Προκήρυξης,  υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ – Μ4Ν) Πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συνιστάται στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.