Διεκπεραιώνουμε όλες τις εργασίες  σας με τον Οργανισμό Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ενδεικτικά, ορισμένες εργασίες που μπορούμε να αναλάβουμε στον ΟΑΕΔ είναι οι εξής:

  • Έκδοση κλειδαρίθμου
  • Εγγραφή στο ταμείο ανεργίας για επιδότηση
  • Αναστολή επιδότησης
  • Έκδοση κάρτας ανεργίας
  • Διαγραφή ή μη έκδοση δελτίου ανεργίας
  • Άδεια μητρότητας