Όλοι οι συνεργάτες στην evelixia.gr είναι επιστήμονες οικονομολόγοι και νομικοί, πτυχιούχοι των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών αλλά και της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Οι συνεργάτες μας είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες έχοντας μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στη δημόσια διοίκηση αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Επιπρόσθετα, στην κατεύθυνση της διεύρυνσης και επέκτασης του επιπέδου γνώσεων τους έχουν συνεχόμενες συμμετοχές σε δράσεις κατάρτισης, ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και επιμορφωτικών σεμιναρίων αποκτώντας τις σχετικές πιστοποιήσεις.

Η έμπειρη και αποτελεσματική ομάδα εξωτερικών συνεργατών με βάση το μορφωτικό υπόβαθρο και σε συνδυασμό με τις ικανότητες και την ευελιξία αποτελούν εγγύηση για παροχή υπηρεσιών ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και αξίας.