Διεκπεραιώνουμε όλες τις εργασίες  σας με τους Δήμους σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά, ορισμένες εργασίες που μπορούμε να αναλάβουμε σε Δήμους είναι οι εξής:

  • Έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, πλησιέστερων συγγενών)
  • Αίτηση μεταδημότευσης
  • Εγγραφή ή διαγραφή από τα Δημοτολόγια
  • Διόρθωση – αλλαγή στοιχείων
  • Έκδοση ληξιαρχικών πράξεων (γάμου, γεννήσεως, θανάτου, διαζυγίου)
  • Άδειες γάμου