ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ

Η απομαγνητοφώνηση είναι η αποτύπωση του προφορικού λόγου σε κείμενο. Σαν διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα, απαιτεί και προϋποθέτει υπομονή, συγκέντρωση και έμφαση στη λεπτομέρεια. Το ζητούμενο είναι η πιστότητα και η ακρίβεια απόδοσης του ηχητικού αρχείου σε κείμενο, χωρίς οι λέξεις να χάνουν το νόημα, την εκφραστικότητα και τη δύναμή τους.

Παρέχουμε υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης οποιουδήποτε ηχητικού υλικού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των ομιλητών. Αναλαμβάνουμε την απομαγνητοφώνηση:

 • Συνελεύσεων
 • Διοικητικών – δημοτικών  συμβουλίων
 • Συνεδρίων
 • Ομιλιών
 • Διαλέξεων
 • Σεμιναρίων
 • Αφηγήσεων
 • Συνεντεύξεων
 • Τηλεφωνικών συνομιλιών
 • Κάθε είδους ηχητικών αρχείων

Μετά την παραλαβή των αρχείων και την επεξεργασία τους διεξάγεται λεπτομερής έλεγχος με αντιπαραβολή του ηχητικού αρχείου, αυστηρή απόδοση του κειμένου μέχρι την τελική του μορφή, δημιουργία ευρετηρίου ομιλητών και επανέλεγχος πριν την παράδοση.

Η διαδικασία της απομαγνητοφώνησης μπορεί να γίνει είτε σε συνηθισμένη μορφή (standard) είτε σε πλήρη μορφή (verbatim) ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και σε οπτικοακουστικά αρχεία.

Υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης είτε με εκτύπωση και βιβλιοδεσία του υλικού είτε με αποθήκευση σε ηλεκτρονικό μέσο (CD ή USB). Μπορεί να γίνει επίσης ταυτόχρονος συνδυασμός των παραπάνω τρόπων.

Η εταιρεία μας διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία έχοντας στόχο να καλύψει και τις πιο εξειδικευμένες και απαιτητικές ανάγκες, αξιόπιστα, έγκαιρα, υπεύθυνα και κυρίως σε προσιτές τιμές. Όλα αυτά πάντοτε μέσα σε πλαίσια απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ:

1 ώρα ηχητικού αρχείου στα Ελληνικά           30€

1 ώρα ηχητικού αρχείου στα Αγγλικά            50€

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

 • Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
 • Αν το αρχείο σας είναι κακής ποιότητας και παρουσιάζει προβλήματα (θόρυβος, χαμηλή ένταση, ταυτόχρονες συνομιλίες κτλ.) ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση

 

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Δακτυλογραφήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα παντός τύπου κειμένων όπως: τεχνικά κείμενα, νομικά κείμενα, ιατρικά κείμενα, πτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, δελτία τύπου, χειρόγραφα κείμενα, κείμενα με εισαγωγή δεδομένων σε Excel ή άλλες εφαρμογές.

 

 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ:

Κείμενο στα Ελληνικά (σελίδα Α4 250 λέξεων) έως 100 σελίδες    1€/σελίδα

Κείμενο στα Αγγλικά (σελίδα Α4 250 λέξεων) έως 100 σελίδες      2€/σελίδα

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

 • Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
 • Σε περιπτώσεις που χρειάζεται ειδική μορφοποίηση (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, αριθμητικών δεδομένων) ή όπου το χειρόγραφο κείμενο είναι δυσανάγνωστο ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση