Πλατεία Ιπποδρομίου 17, Θεσσαλονίκη

Υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 υποψηφίων εκπαιδευτικών

Ξεκίνησε  η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/24 Δεκ 2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  για  τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας (κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73) και Δευτεροβάθμιας (κλάδου ΠΕ79) Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο,  ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική…

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση προκήρυξης 2ΓΕ/2019 υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24 Δεκ 2019/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ. Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). Οι υποψήφιοι πρέπει…

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 7Κ/2019 κατηγορίας ΥΕ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 42/11 Δεκ 2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να…

Διαβάστε περισσότερα

17.542 Μόνιμες προσλήψεις για το 2020

17.542 Μόνιμες προσλήψεις το 2020 με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Υπουργεία, νοσοκομεία και κέντρα πρόνοιας ετοιμάζονται για προσλήψεις ενώ το λιμενικό και οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχυθούν με επιπλέον προσωπικό. Στην λίστα περιλαμβάνονται επίσης, εκπαιδευτικοί, συνοριοφύλακες και προσωπικό για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. 317 Θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ σε φορείς Πρόνοιας του Yπουργείου Εργασίας Πλήρωση 317 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,…

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 7Κ/2019 κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ

Ξεκίνησε  η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 42/11-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, διακοσίων ογδόντα δύο (282) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων…

Διαβάστε περισσότερα
Κλείσιμο