Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2022: Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 3Κ/2022 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων / προσληπτέων της Προκήρυξης 3Κ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 37/τ. Α.Σ.Ε.Π./28.06.2022), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων ογδόντα τριών (283) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και…

Διαβάστε περισσότεραΠροκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2022: Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ

ΑΣΕΠ: Έρχεται νέα προκήρυξη στο Υπουργείο Άμυνας (αφορά πολιτικό προσωπικό)

Ειδικότητες - Κριτήρια Το "ΟΚ" του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πήρε το τελικό κείμενο νέας προκήρυξης μονίμων που προετοίμασε το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η προκήρυξη έχει πάρει σειρά έκδοσης και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες. Θα προσληφθούν 128 μόνιμοι υπάλληλοι, 3 βαθμίδων εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Η προκήρυξη θα είναι "Κ", δηλαδή θα ισχύουν όλα τα κριτήρια…

Διαβάστε περισσότεραΑΣΕΠ: Έρχεται νέα προκήρυξη στο Υπουργείο Άμυνας (αφορά πολιτικό προσωπικό)

Δελτίο Τύπου: Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Προκήρυξη 7Κ/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2022 Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 60/31.08.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο…

Διαβάστε περισσότεραΔελτίο Τύπου: Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Προκήρυξη 7Κ/2022

ΑΣΕΠ 7Κ/2022: Προκήρυξη για 3.720 μόνιμες προσλήψεις

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε ολόκληρη η προκήρυξη 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 3.720 μονίμων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από τις 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.   Ειδικότερα, το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων…

Διαβάστε περισσότεραΑΣΕΠ 7Κ/2022: Προκήρυξη για 3.720 μόνιμες προσλήψεις

Υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 υποψηφίων εκπαιδευτικών

Ξεκίνησε  η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/24 Δεκ 2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  για  τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας (κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73) και Δευτεροβάθμιας (κλάδου ΠΕ79) Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο,  ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική…

Διαβάστε περισσότεραΥποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 υποψηφίων εκπαιδευτικών