Διεκπεραιώνουμε όλες τις εργασίες  σας με τη Δ.Ε.Η. και τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Ενδεικτικά, ορισμένες εργασίες που μπορούμε να αναλάβουμε είναι οι εξής:

 • Διαδοχή (Αλλαγή ονόματος σύνδεσης)
 • Επανασύνδεση ρεύματος ΔΕΗ (Νέο συμβόλαιο)
 • Νυχτερινό ρεύμα ΔΕΗ
 • Διακοπή ρεύματος ΔΕΗ
 • Αίτηση ελέγχου μετρητή
 • Διακανονισμός (Ρύθμιση οφειλών)
 • Αλλαγή παρόχου ενέργειας
 • Επιστροφή από πάροχο στη ΔΕΗ
 • Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ
 • Μητρώο ευάλωτων πελατών
 • Τιμολόγιο πολυτέκνων
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου