Πλατεία Ιπποδρομίου 17, Θεσσαλονίκη

Διεκπεραιώνουμε όλες τις εργασίες  σας με τη Δ.Ε.Η. και τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Ενδεικτικά, ορισμένες εργασίες που μπορούμε να αναλάβουμε είναι οι εξής:

 • Διαδοχή (Αλλαγή ονόματος σύνδεσης)
 • Επανασύνδεση ρεύματος ΔΕΗ (Νέο συμβόλαιο)
 • Νυχτερινό ρεύμα ΔΕΗ
 • Διακοπή ρεύματος ΔΕΗ
 • Αίτηση ελέγχου μετρητή
 • Διακανονισμός (Ρύθμιση οφειλών)
 • Αλλαγή παρόχου ενέργειας
 • Επιστροφή από πάροχο στη ΔΕΗ
 • Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ
 • Μητρώο ευάλωτων πελατών
 • Τιμολόγιο πολυτέκνων
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου
Κλείσιμο