Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις ηλεκτρονικές αιτήσεις σε διάφορους φορείς:

  • Μισθωτήρια κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης
  • Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού
  • Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
  • Ηλεκτρονικά παράβολα
  • Αιτήσεις, εγγραφές και ασφαλιστικές ενημερότητες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ
  • Χορήγηση επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης
  • Αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
  • Αιτήσεις για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων (ΟΓΑ)
  • Ρυθμίσεις οφειλών
  • Αιτήσεις ΑΣΕΠ