Οι διεκπεραιώσεις μας στα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ) αφορούν τα παρακάτω :

 • Θεωρήσεις βιβλιαρίων ΙΚΑ
 • Έκδοση ΑΜΑ ΙΚΑ
 • Έκδοση κλειδαρίθμου ΙΚΑ
 • Βεβαιώσεις διαγραφής ΙΚΑ
 • Βεβαιώσεις εξαίρεσης κλάδου ασθενείας
 • Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ικανότητας
 • Βεβαίωση ζωής ΙΚΑ συνταξιούχου εξωτερικού
 • Βεβαιώσεις ενσήμων για ΑΣΕΠ
 • Επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, λοχείας
 • Έξοδα κηδείας
 • Δήλωση εργατικού ατυχήματος/επίδομα ασθενείας
 • Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ
 • Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων
 • Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης
 • Προεγγραφή και οριστική εγγραφή για νέους ελεύθερους επαγγελματίες ΟΑΕΕ
 • Διαγραφή από ασφάλιση ΟΑΕΕ
 • Επανεγγραφή στον ΟΑΕΕ
 • Μεταφορά έδρας της επιχείρησης
 • Έκδοση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Έκδοση ατομικού Βιβλιαρίου ασθενείας
 • Έκδοση οικογενειακού Βιβλιαρίου ασθενείας
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης
 • Διαγραφή λόγω θανάτου
 • Μεταβίβαση σύνταξης