Διεκπεραιώνουμε όλες τις εργασίες  σας με τα επιμελητήρια της Ελλάδας. Ενδεικτικά, ορισμένες εργασίες που μπορούμε να αναλάβουμε είναι οι εξής:

Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια

 • Αίτηση για εγγραφή ή διαγραφή
 • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για ατομική επιχείρηση
 • Πιστοποιητικά εγγραφής και διαγραφής
 • Έκδοση Ιστορικού πιστοποιητικού μέλους
 • Πληρωμή ετήσιας συνδρομής
 • Αναζήτηση διακριτικών τίτλων για την ίδρυση επιχειρήσεων
 • Αναζήτηση επιχειρήσεων με διάφορα κριτήρια
 • Υπηρεσίες Τμήματος Εξαγωγών (Πιστοποιητικά καταγωγής και CARNETT.A.)

Βιοτεχνικά Επιμελητήρια

 • Εγγραφή – διαγραφή επιχειρήσεων
 • Έκδοση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων
 • Πληρωμή συνδρομών
 • Έλεγχος & τροποποίηση στοιχείων μελών – επιχειρήσεων
 • Αναζήτηση μελών Επιμελητηρίου
 • Αναζήτηση Επωνυμιών/Διακριτικών τίτλων

Επαγγελματικά Επιμελητήρια

 • Εγγραφή –  διαγραφή επιχείρησης
 • Έλεγχος & τροποποίηση στοιχείων επικοινωνίας
 • Αίτηση για αλλαγή επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου (για εταιρείες)
 • Αίτηση για λύση εταιρείας
 • Πληρωμή συνδρομών
 • Έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών