Η evelixia.gr αποτελεί μία πρωτοποριακή και ταυτόχρονα καινοτόμα πρόταση στον τρόπο παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προσαρμοσμένων στα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις σε αρκετούς τομείς δραστηριότητας.

Διεκπεραίωση συναλλαγών με Δημόσιους ή μη φορείς χωρίς αναμονή και χάσιμο χρόνου άμεσα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά πάντα σε προσιτές τιμές. Στόχος είναι η διευκόλυνση και η βελτίωση της καθημερινότητας κατά την διαδικασία εκτέλεσης τέτοιων συναλλαγών.

Απευθυνόμαστε σε ιδιώτες (μισθωτούς, συνταξιούχους, ανέργους), επιτηδευματίες αλλά και σε επιχειρήσεις οι οποίοι:

α) Δεν διαθέτουν γενικότερες γνώσεις οι οποίες χρειάζονται για την εκτέλεση συναλλαγών.

β) Έχουν αδυναμία μετάβασης ή πρόσβασης σε υπηρεσίες λόγω απόστασης, κινητικών προβλημάτων ή έλλειψης χρόνου.

γ) Επιθυμούν να μην υποστούν ταλαιπωρία από γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά και να αποφύγουν πολύωρες αναμονές σε ουρές.

Εσείς απλά επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή εναλλακτικά στο info@evelixia.gr και μη διστάσετε να μας ρωτήσετε για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί. Θα σας ενημερώσουμε έγκυρα και υπεύθυνα για την υπόθεσή σας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας εξουσιοδοτήσετε εγγράφως ώστε να ολοκληρώσουμε στη συνέχεια επιτυχώς τις διαδικασίες της περίπτωσής σας.

Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης σε Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ειδικότερα απομαγνητοφωνήσεις και δακτυλογραφήσεις στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Η απομαγνητοφώνηση γενικά αναφέρεται στην πιστή αποτύπωση και μεταφορά του προφορικού λόγου σε γραπτή μορφή. Η μετατροπή του περιεχομένου από κάθε είδος ηχογραφημένου ψηφιακού αρχείου σε αρχείο κειμένου απαιτεί ακρίβεια, συγκέντρωση και συνήθως άφθονο χρόνο. Επίσης είναι απαραίτητο το κείμενο να είναι γραμματικά και συντακτικά ορθό και να τηρούνται οι κανόνες δακτυλογράφησης έτσι ώστε να αποτυπώνεται με σαφήνεια το νόημα και το ύφος της ομιλίας όπως ακριβώς πραγματοποιήθηκε.

Σε συνεργασία μαζί σας και με βάση τις ιδιαίτερες οδηγίες, απαιτήσεις και δυσκολίες προσαρμόζουμε την εργασία μας και δεσμευόμαστε για την επίτευξη άρτιου και ολοκληρωμένου αποτελέσματος.

Βασικός και πρωταρχικός τομέας γραμματειακής υποστήριξης είναι η δακτυλογράφηση και επιμέλεια κειμένων (τεχνικά, επιστημονικά, ιατρικά, νομικά κείμενα) και γενικά κάθε μορφής κείμενα στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Ακολουθώντας διαδικασία επανελέγχου προς αποφυγή ορθογραφικών ή άλλων λαθών και ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων και την δυσκολία κάθε κειμένου επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας για τήρηση των χρόνων παράδοσης με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Οι λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε απευθύνονται σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις όπως επίσης και σε φυσικά πρόσωπα.

Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και τις επιστημονικές μεθόδους βασισμένες στα σύγχρονα Λογιστικά Πρότυπα παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής αξίας και ποιότητας.

Ο πρώτος σημαντικός στόχος για την επιτυχημένη οργάνωση των επιχειρήσεων είναι η σωστή τήρηση των βιβλίων και στη συνέχεια η ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των λογιστικών στοιχείων στην κατεύθυνση λήψης ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων ή αντιμετώπισης οποιουδήποτε ελέγχου.

Αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και καταγράφουμε τα δεδομένα και χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης ξεχωριστά και προτείνουμε την εφαρμογή στρατηγικών και λύσεων που οδηγούν σε ανάπτυξη των επιχειρήσεων, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της θέσης τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

Με την ίδια προσοχή και ευαισθησία απευθυνόμαστε και στους ιδιώτες προσφέροντας λογιστικές και φορολογικές λύσεις και συμβουλές.

Το όραμά μας είναι η οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με όλους τους πελάτες και συνεργάτες μας βασιζόμενοι στην συνέπεια, την αξιοπιστία, την ειλικρίνεια και την υπευθυνότητα.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελούν μία νέα προοπτική και μορφή συναλλαγών με ένα μεγάλο πλήθος Δημοσίων και Ιδιωτικών φορέων, συλλόγους, οργανισμούς και επιστημονικούς φορείς.

Είναι ένα καινούργιο πεδίο δραστηριοτήτων που προωθεί και υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον υποβολής και διαχείρισης.

Εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανάγκη για φυσική παρουσία ή υπάρχει αδυναμία πρόσβασης για διάφορους λόγους και έρχεται να επιλύσει χρόνια προβλήματα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης.