Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο στα στοιχεία που ακολουθούν η συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα:

    Πλατεία Ιπποδρομίου 17, Θεσσαλονίκη