Πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων ΟΑΕΔ

Ανοικτό προς υποβολή αιτήσεων  παραμένει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά στην  προώθηση στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18 - 66 ετών (ΦΕΚ 2791/Β'/04-07-2019) Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής - επιχειρηματικού σχεδίου,  πρέπει σωρευτικά: να είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως 66 ετών να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας…

Διαβάστε περισσότεραΠρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων ΟΑΕΔ