You are currently viewing Πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων ΟΑΕΔ

Ανοικτό προς υποβολή αιτήσεων  παραμένει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά στην  προώθηση στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18 – 66 ετών (ΦΕΚ 2791/Β’/04-07-2019)

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής – επιχειρηματικού σχεδίου,  πρέπει σωρευτικά:

  1. να είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως 66 ετών
  2. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι  την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης
  3. να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 4 Ιουλ 2019 και µετά.

Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής – επιχειρηματικό σχέδιο και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους  για 3 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος.

Το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:

  • Ως 12.000€ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%
  • Ως 9.000€ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το ½ του εταιρικού κεφαλαίου
  • Ως 8.000€ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3  του εταιρικού κεφαλαίου

Το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησης .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

***ΠΡΟΣΟΧΗ :  η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα για τις 2.000 θέσεις που αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 18 – 29 ετών, έληξε στις 5 Δεκ 2019 αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, ύστερα από την κάλυψη του ποσοστού του 30%  επί των αρχικών θέσεων.