Νέα Υπηρεσία e-ΕΦΚΑ «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ν.4387/2016» για μη μισθωτούς

Σε λειτουργία τέθηκε από τον e-ΕΦΚΑ η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ν.4387/2016» για μη μισθωτούς (Ελεύθερους Επαγγελματίες –Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες), που η τελευταία ασφάλισή τους ήταν με την ιδιότητα του Μη Μισθωτού, έχουν διακόψει την ασφάλισή τους και επιθυμούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση για Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή /και Ασθένειας ή/και Επικουρικής Ασφάλισης.   Στους εν λόγω…

Διαβάστε περισσότεραΝέα Υπηρεσία e-ΕΦΚΑ «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ν.4387/2016» για μη μισθωτούς

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Πίνακες για όλα τα ταμεία

Τι ισχύει σήμερα και τι προβλέπεται να ισχύσει: Το σημερινό καθεστώς στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης προκύπτει από τα άρθρα 1 και από την υποπαράγραφο Ε 3 του ν. 4336/2015, με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των νόμων 4093/2012, 3863/2010 και 3865/2010. Προβλέπεται ρητά ότι από 1-1-2022 ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους τα γενικά όρια ηλικίας, τα 67 έτη δηλαδή για…

Διαβάστε περισσότεραΌρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Πίνακες για όλα τα ταμεία