You are currently viewing Ηλεκτρονικά Βιβλία

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων είναι myDATA (my Digital Accounting and Tax Application).

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι  να εξυπηρετηθούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις, με την παροχή μιας πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).

Μαζί με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών επιχειρήσεων στην επιστροφή των φόρων που δικαιούνται.

Η πλατφόρμα myDATA είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ στα οποία:
• Παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων/εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).
• Απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει δύο Βιβλία:
1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων/εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:
• Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων/εξόδων των Επιχειρήσεων.
• Γίνεται χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών.
• Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Οι παραπάνω εγγραφές έχουν τυποποιηθεί από την ΑΑΔΕ, ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις Επιχειρήσεις και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ. Συνολικά, ονομάζονται Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών.

Οι Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών της ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν:
1. Τυποποιήσεις δεδομένων Σύνοψης Παραστατικών εσόδων/εξόδων της Επιχείρησης. Η Σύνοψη του Παραστατικού περιλαμβάνει δεδομένα όπως, στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, φόροι, χαρτόσημα, τέλη, κρατήσεις, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών –υπηρεσιών).

2. Τυποποιημένες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης. Περιλαμβάνεται σύνοψη και όχι το σύνολο των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών κάθε φορολογικού έτους, διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και συγκεντρωτικά τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων.

Έχουν δημιουργηθεί Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών, με ειδικές Στήλες για καθεμία από αυτές. Ειδικότερα:
• Τιμολόγιο Πώλησης
• Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
• Τίτλος Κτήσης
• Πιστωτικό Τιμολόγιο
• Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης
• Παραστατικό Διακίνησης
• Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
• Απόδειξη Λιανικής Πώλησης
• Πιστωτικό Λιανικής Πώλησης
• Συμβόλαιο (έσοδο ή έξοδο)
• Ειδικό στοιχείο (απόδειξη είσπραξης/πληρωμής)
• Μισθοδοσία
• Αποσβέσεις
• Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων