Πλατεία Ιπποδρομίου 17, Θεσσαλονίκη

Στην evelixia.gr διαθέτουμε την τεχνογνωσία να αναλάβουμε το σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων που απαιτεί κάθε φορά η Ελληνική νομοθεσία. Ενδεικτικά κάποιες αδειοδοτήσεις που μπορούμε να διεκπεραιώσουμε είναι οι κάτωθι:

  • Άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Μεταβίβαση – αντικατάσταση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Γνωστοποίηση για κάμερες παρακολούθησης – CCTV
Κλείσιμο